Back To Top

ПГТМ с.Градница - Специалности


 

Професия: ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация ТЕХНИК-МЕХАНИК, АВТОМОБИЛИ И КАРИ- трета професионално-квалификационна степен след 5-годишен срок на обучение; Правоспособност водач на МПС КАТЕГОРИЯ „В” И „С”.

 

Професия: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
Специалност: Автотранспортна техника

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и  квалификация ТЕХНИК-МЕХАНИК, АВТОМОБИЛИ И КАРИ” - трета професионално-квалификационна степен след 4-годишен срок на обучение.
Правоспособност водач на МПС
КАТЕГОРИЯ „В”.
При  желание на обучаващите и възможност на училището допълнително  придобиване на правоспособност категория „С

 

Професия: МАШИНЕН ТЕХНИК
Специалност: Машини и съоръжения за заваряване

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и квалификация “ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ”- трета професионално-квалификационна степен след 5-годишен срок на обучение;
Придобиване на правоспособност по заваряване.